Thats life..

#nåsomdetakkuratvar

Alt som var, har vært og er ikke lenger.

Med unntak av ROT. Rot lever i nuet, hver dag til det fulle.
Kanskje noe å lære av.

Det kan heller være ryddig imorgen.